Islah Çelikleri

islah-celikleri

28 Ara Islah Çelikleri

Islah çelikleri, kimyasal bileşimleri, özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirilmeye elverişli olan (yaklaşık % 0,25-0,60 C) ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımsız ve alaşımlı makine imalat çelikleridir.

Islah işlemi, sonuçta çelik parçaya yüksek tokluk özelliğinin kazandırılacağı, önce bir sertleştirme ve sertleştirme sonrası yapılan menevişleme işlemlerinin bütünü olara tarif edilir. Sertleştirme işlemi, öncelikle çelik parçanın ostenit faz sıcaklığına kadar ısıtılması ve bu sıcaklıkta belli bir süre tutularak, uygun bir ortamda soğutulması işlemidir. Sertleştirmenin ana amacı minimum soğuma hızında tamamen martensit yapı elde etmektir. Sertleştirme sonrası elde edilen martensit yapı bir çok uygulama için çok sert ve gevrek olduğundan parçanın gevrekliğini gidererek tok bir yapı kazandırmak ve hem de ortaya çıkmış gerilimleri gidermek amacıyla menevişleme adı verilen ısıl işlem uygulanır. Menevişleme çelik parçanın A1 sıcaklığının altındaki bir sıcaklığa ısıtılması ve belli bir süre bu sıcaklıkta tutulması işlemidir. Çelik parçada istenilen mikroyapı ve mekanik değerlere ulaşmak için ostenitleme sıcaklığının, sertleştirme ortamının, menevişleme sıcaklığının ve süresinin uygun olması gerekir.

Islah çelikleri, ıslah işlemi sonunda kazandıkları üstün mekanik özelliklerinden dolayı, çeşitli makine ve motor parçaları, dövme parçaları, çeşitli cıvata, somun ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumanda ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller ve dişliler gibi parçaların imalinde kullanılırlar.

 

islah-celikleri